Liên Hệ

Địa chỉ: 51 Thanh Lương 23, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số điện thoại: +63 927 770 3588

Chỉ đường: https://g.page/r/CeBTtbz7c47cEBA

Mở cửa: 24h từ thứ 2 đến chủ nhật

Email: nguyenlean888@gmail.com